Địa chỉ:

HN: P1105, N01T4, Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Điện thoại:

0904556835
0904556835

Email:

mimbus@mimbus.vn