ACTIVEWALL là sản phẩm bán chạy nhất của Virtalis. Hệ thống cung cấp một môi trường thực tế ảo tương tác và nhập vai hoàn hảo, cho phép nhiều người làm việc đồng thời. Hệ thống có thể làm việc độc lập hoặc có thể kết nối đa kênh với các thiết bị và hệ thống khác để các nhóm từ xa có thể tương tác trong môi trường ảo.

Phần mềm mô phỏng Visionary Render DV cho phép người dùng tự tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện các môi trường ảo từ các dữ liệu hiện có. Phần mềm cũng cho phép chuyển đổi bất kỳ dữ liệu của người dùng thành dữ liệu mô phỏng thực tế ảo. Các dữ liệu đó có thể do người dùng tự thiết kế, dữ liệu do các đối tác, nhà sản xuất cung cấp, dữ liệu là kết quả của các máy scan 3D hoặc các bộ dữ liệu miễn phí hoặc trả phí rất sẵn có từ nhiều nguồn cung cấp trên cộng đồng mạng kỹ thuật.

Hệ thống được thiết kế dựa theo nhu cầu sử dụng và quy mô đầu tư của từng khách hàng. Hệ tiêu chuẩn để tham khảo:

  • Màn hình có chiều rộng 4 ~ 5 m
  • Hệ thống giám sát chuyển động
  • Hệ thống điều khiển AMX
  • Máy tính cao cấp và phần mềm mô phỏng Visionary Render DV
  • Hệ thống âm thanh 5.1 surround
  • Máy chiếu 3D
  • 20 chiếc kính 3DACTIVEWORKS - OUR VR SYSTEMS