Activespace là hệ thống mô phỏng gắn trên mũ (HMD), cung cấp trải nghiệm 3600 hoàn hảo với giá cả hợp lý. Thiết bị phù hợp với các khách hàng muốn sử dụng sức mạnh của thực tế ảo nhưng không có không gian rộng như một phòng riêng dành cho VR. Activespace là giải pháp hoàn hảo cho không gian hạn chế, chỉ một góc phòng nhỏ cũng đủ để tận hưởng các lợi ích của công nghệ thực tế ảo. Thiết bị cũng được sử dụng để tương tác đồng thời với các hệ thống VR khác.

 Phần mềm mô phỏng Visionary Render DV cho phép người dùng tự tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện các môi trường ảo từ các dữ liệu hiện có. Phần mềm cũng cho phép chuyển đổi bất kỳ dữ liệu của người dùng thành dữ liệu mô phỏng thực tế ảo. Các dữ liệu đó có thể do người dùng tự thiết kế, dữ liệu do các đối tác, nhà sản xuất cung cấp, dữ liệu là kết quả của các máy scan 3D hoặc các bộ dữ liệu miễn phí hoặc trả phí rất sẵn có từ nhiều nguồn cung cấp trên cộng đồng mạng kỹ thuật.

 

ACTIVEWORKS - OUR VR SYSTEMS