Activemove là hệ mô phỏng có khả năng vận chuyển cơ động. Hệ thống được thiết kế hợp chuẩn công nghiệp cả về giá cả lẫn hiệu năng. Được vận chuyển trong hai thùng máy được thiết kế chuyên dụng kèm bánh xe dịch chuyển phù hợp cho di chuyển trong nước và quốc tế, dễ dàng chia sẻ giữa các địa điểm. Activemove là thiết bị lý tưởng cho các sự kiện tiếp thị, hội thảo, đào tạo. Hệ thống rất phù hợp với các công ty, tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo học viên có nhiều cơ sở và hoạt động ở nhiều nơi.

 Phần mềm mô phỏng Visionary Render DV cho phép người dùng tự tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện các môi trường ảo từ các dữ liệu hiện có. Phần mềm cũng cho phép chuyển đổi bất kỳ dữ liệu của người dùng thành dữ liệu mô phỏng thực tế ảo. Các dữ liệu đó có thể do người dùng tự thiết kế, dữ liệu do các đối tác, nhà sản xuất cung cấp, dữ liệu là kết quả của các máy scan 3D hoặc các bộ dữ liệu miễn phí hoặc trả phí rất sẵn có từ nhiều nguồn cung cấp trên cộng đồng mạng kỹ thuật.

 Hệ thống được thiết kế dựa theo nhu cầu sử dụng và quy mô đầu tư của từng khách hàng. Hệ tiêu chuẩn để tham khảo:

  • Màn hình rộng 2,9m
  • Hệ thống giám sát chuyển động
  • Máy tính cao cấp và phần mềm mô phỏng Visionary Render DV
  • Hệ thống âm thanh stereo
  • Máy chiếu 3D
  • 20 chiếc kính 3D
  • 02 thùng vận chuyển hàng không

 


ACTIVEWORKS - OUR VR SYSTEMS