Được coi là hệ thống mô phỏng thực tế ảo hoàn hảo nhất, Activecube đạt được mức độ tương tác và nhập vai cao nhất nhờ những hình ảnh lập thể được kích hoạt ở nhiều màn hình xung quanh người dùng. Độ tin cậy được củng cố thêm bởi việc theo dõi tích phân, cho phép tương tác hoàn toàn tự nhiên, thời gian thực với các đối tượng trong thế giới ảo.

Phần mềm mô phỏng Visionary Render DV cho phép người dùng tự tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện các môi trường ảo từ các dữ liệu hiện có. Phần mềm cũng cho phép chuyển đổi bất kỳ dữ liệu của người dùng thành dữ liệu mô phỏng thực tế ảo. Các dữ liệu đó có thể do người dùng tự thiết kế, dữ liệu do các đối tác, nhà sản xuất cung cấp, dữ liệu là kết quả của các máy scan 3D hoặc các bộ dữ liệu miễn phí hoặc trả phí rất sẵn có từ nhiều nguồn cung cấp trên cộng đồng mạng kỹ thuật.

Hệ thống được thiết kế dựa theo nhu cầu sử dụng và quy mô đầu tư của từng khách hàng. Hệ tiêu chuẩn để tham khảo:

* Kích thước buồng mô phỏng 3,2m x 2,4m

* Hệ thống giám sát chuyển động

* Hệ thống điều khiển AMX

* Máy tính cao cấp và phần mềm mô phỏng Visionary Render DV

* Hệ thống âm thanh 5.1 surround

* Máy chiếu 3D

* 20 chiếc kính 3D

 

 

ACTIVEWORKS - OUR VR SYSTEMS