DANH MỤC SẢN PHẨM MIMBUS VÀ ỨNG DỤNG
A. SẢN PHẨM ĐA NĂNG ỨNG DỤNG ĐA NGÀNH(Dành cho các trường đầu tư Phòng công nghệ thực tế ảo tập trung, dùng chung cho toàn trường) VIRTALIS ACTIVEWORKSCác loại buồng mô phỏng đa năng ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, đào tạo lý thuyết và thực hành nhiều ngành...
Đọc tiếp
ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO
VR – ĐÀO TẠO:Giảng dạy-Thực hành-An toàn Công nghệ thực tế ảo cho phép tạo ra môi trường giảng dạy và thực hành như thực tế mà không nguy hiểm, không tốn nguyên vật liệu, giảm tiêu thụ năng lượng và không ô nhiễm môi trường. Hệ mô phỏng cho phép tăng tần suất và...
Đọc tiếp
VR-ĐÀO TẠO
Giảng dạy-Thực hành-An toàn Công nghệ thực tế ảo cho phép tạo ra môi trường giảng dạy và thực hành như thực tế mà không nguy hiểm, không tốn nguyên vật liệu, giảm tiêu thụ năng lượng và không ô nhiễm môi trường. Hệ mô phỏng cho phép tăng tần suất và thời gian thực...
Đọc tiếp
VR – THIẾT KẾ:
Sản phẩm công nghiệp-Cơ sở hạ tầng-Công trình xây dựng… Các hệ thống VR đồng bộ giúp cải tiến quy trình thiết kế, giảm thiểu lỗi thiết kế, giảm hoặc loại bỏ các nguyên mẫu vật lý và quan trọng hơn cả là giảm rủi ro cho dự án. Hệ thống cũng cho phép kết nối...
Đọc tiếp