Hệ mô phỏng thực tế ảo đa năng dùng đào tạo và thực hành các nghề công nghiệp: Vận hành, bảo trì máy công nghiệp; Kỹ thuật điện công nghiệp…vv

Giải pháp thực tế ảo với các mô đun dựng sẵn cho phép khách hàng tiếp cận công nghệ thực tế ảo với chi phí rất thấp. Rất nhiều kịch bản ứng dụng và giáo trình để khách hàng lựa chọn.VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤTBẢO TRÌ THIẾT BỊKỸ THUẬT ĐIỆN


VIRTUAL INDUS tại Việt nam (VIRTUAL INDUS Vietnam) được chúng tôi cung cấp thông qua các dự án với các đại lý/ nhà thầu trong nước và quốc tế, chúng tôi cũng hỗ trợ các khách hàng tự chủ về vốn và có điều kiện mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất!