Là một giải pháp nhập vai 3D để xem xét, nghiên cứu các dự án mô hình thông tin xây dựng  (BIM) thông qua phòng thực hành ảo

Kết hợp với phần mềm quản lý học viên Vulcan, người dùng có thể thiết kế chương trình giảng dạy bằng cách đưa thêm các mô hình xây dựng phức tạp hơn, sau đó chỉ định chương trình học này cho mỗi học viên để đánh giá và xác nhận các kỹ năng của họ.

Tương thích với hầu hết các định dạng phổ biến. Cho phép giảng viên và nhiều học viên làm việc đồng thời trong môi trường ảo. Nhiều tính năng xử lý kịch bản, tạo nội dung và cập nhật mô hình 3D hiện tại.


4DMU tại Việt Nam (4DMU Vietnam) được chúng tôi cung cấp thông qua các dự án với các đại lý/ nhà thầu trong nước và quốc tế, chúng tôi cũng hỗ trợ các khách hàng tự chủ về vốn và có điều kiện mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất!