Bước tiến mới của công nghệ trong giáo dục đào tạo
PHẦN MỀM MÔ PHỎNG - BƯỚC TIẾN CÔNG NGHỆ TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học và dạy nghề Đa dạng ngành nghề, ngôn ngữ tiếng Việt Tương thích với mọi phần cứng Tương tác với môi trường và đối tượng mô phỏng Thư viện 3D...
Đọc tiếp
Videos giới thiệu ứng dụng thực tế ảo trong giáo dục, đào tạo đa ngành với công nghệ VR/AR của zSpace và các hệ mô phỏng 3D cài đặt trên phần cứng phổ thông.
Video giới thiệu các ứng dụng mô phỏng chuyên ngành cài đặt trên hệ thống công nghệ thực tế ảo VR/AR tương tác trong môi trường ảo sống động như thật của zSpace và các hệ mô phỏng 3D phiên bản giá hợp lý cài đặt trên các phần cứng phổ thông như màn hình...
Đọc tiếp